سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکس بسیار به درس و مباحثه علم بپردازد، آنچه را فرا گرفته از یاد نبرد وآنچه را ندانسته فرا گیرد . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :2
کل بازدید :4254
تعداد کل یاداشته ها : 12
100/1/29
6:17 ص

سلام دوستان عزیز

من نیاز مبرم به کمک دارم برای پیدا کردن راه زندگیم دارم  یه مدتی که سردرگم اگه در این مورد مطالب و کتاب هایی داشته باشین که بتونه بهم کمک کنه ممنون میشم.

 


91/7/21::: 11:25 ع
نظر()
  
  

خدایی  تنم لرزید:
وقتی 15 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم
صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی...

وقتی که 20 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم
سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی

وقتی که 25 سالت بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ..
صبحانه مو آماده کردی و برام آوردی ..پیشونیم رو بوسیدی وگفتی بهتره عجله کنی ..داره د...

یرت می شه

وقتی 30 سالت شد و من بهت گفتم دوستت دارم
بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داریبعد از کارت زود بیا خونه

وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم
تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی .باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بری تو درسها به بچه مون کمک کنی

وقتی که 50 سالت شد و من بهت گفتم که دوستت دارم
تو همونجور که بافتنی می بافتی بهم نکاه کردی و خندیدی

وقتی 60 سالت شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی...91/7/10::: 11:0 ع
نظر()
  
  

کسی آمده است
که این دل پر عطش راسیراب کند
کلام او چون عشق آتشین است
خدایا این دل و این عشق را
باقی گذار
تاهمیشه هم کلام باقی بمانن
د

در این دیار خشکیده
کسی آمده است
سراغ دلی که نیازمند نوازش است
دلی سوخته
محتاج همکلام شدن


91/5/31::: 11:21 ع
نظر()
  
  

من مهربانی را ستودم .... من با بدی پیکار کردم

پژمردن یک شاخه گًل را رنج بردم .... مرگ قناری در قفس را غصه خوردم

وزغصه مردم ....... شبی صد بار مردم


شرمنده از خود نیستم .... گر‌ چو مسیحا

آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن ...... من با صبوری بر جگر دندان فشردم

شبهای بی‌ پایان نخفتم .... پیغام انسان را به انسان باز گفتم

در هر کناری شمع شعری می‌‌گذارم .... اعجاز انسان را هنوز امیدوارم .....!


91/5/29::: 1:28 ص
نظر()
  
  
سلام بر تو! پیش آن که بیایی، ما انتطارت را می‌کشیدیم و اکنون هم که می‌خواهی بروی، ما را غمگین کرده‌ای

رفتن ماه رمضان ما را غمگین می کند

اى خداوند، اینک با او وداع مىکنیم، همانند وداع با عزیزى که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت تنهایى کند، عزیزى که او را بر ما پیمانى است که باید نگهداریم

و حرمتى که باید رعایت کنیم و حقى که باید ادا نماییم. پس، اکنون مىگوییم:

وداع جانکاه با ماه رمضان

بدرود اى بزرگترین ماه خداوند و اى عید اولیاى خدا.

بدرود اى گرامىترین اوقاتى که ما را مصاحب و یار بودى، اى بهترین ماه در همه روزها و ساعتها.

بدرود اى ماه دست یافتن به آرزوها، اى ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند.

بدرود اى یار و قرینى که چون باشى، قدرت بس جلیل است و چون رخت بر بندى، فراقت رنج افزا شود. اى مایه امید ما که دوریت براى ما بس دردناک است.

بدرود اى همدم ما که چون بیایى، شادمانى و آرامش بر دل ما آرى و چون بروى، رفتنت وحشت خیز است و تألم افزاى.

بدرود اى همسایهاى که تا با ما بودى، دلهاى ما را رقت بود و گناهان ما را نقصان.

بدرود اى یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادى و اى مصاحبى که راههاى نیکى و فضیلت را پیش پاى ما هموار ساختى.

بدرود که آزاد شدگان از عذاب خداوند، در تو چه بسیارند، و چه نیکبخت است آن که حرمت تو نگه داشت.

بدرود که چه بسا گناهان که از نامه عمل ما زدودى و چه بسا عیبها که پوشیده داشتى.

بدورد که درنگ تو براى گنهکاران چه به درازا کشید و هیبت تو در دل مؤمنان چه بسیار بود.

بدرود اى ماهى که هیچ ماه دیگر را توان همسرى با تو نیست.

بدرود اى ماهى که تا تو بودى، امن و سلامت بود.

بدرود اى آن که نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندى.

بدرود که سرشار از برکات بر ما در آمدى و ما را از آلودگىهاى گناه شست و شو دادى.

بدرود که به هنگام وداع از تو نه غبارى به دل داریم و نه از روزهات ملالتى در خاطر.

بدرود که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم و هنوز رخت بر نبسته از رفتنت اندوهناک.

بدرود که چه بدیها که با آمدنت از ما دور شد و چه خیرات که ما را نصیب آمد.

بدرود تو را و آن شب قدر تو را که از هزار ماه بهتر است.

بدرود که دیروز که در میان ما بودى آزمند ماندنت بودیم و فردا که از میان ما خواهى رفت آتش اشتیاق در دل ما شعله خواهد کشید.

بدرود تو را و آن فضل و کرم تو را که اینک از آن محروم ماندهایم. و بر آن برکات که پیش از این ما را داده بودى و اینک از کفش دادهایم.

بار خدایا، ما آشناى این ماهیم، ماهى که ما را بدان شرف و منزلت دادى و به برکت نعمت و احسان خویش روزه داشتنش را توفیق دادى، در حالى که مردمان شقى قدرش را نشناختند و شور بختى خویش را از فضیلتش محروم ماندند.

اى خداوند، تو بودى که ما را برگزیدى و به شناخت این ماه توفیق عنایت کردى و به سنت آن راه نمودى. تو بودى که ما را توفیق روزه داشتن و نمازگزاردن ارزانى داشتى، هر چند ما قصور ورزیدیم و اندکى از بسیار به جاى آوردیم.

بار خدایا، حمد تو راست در حالى که به بدکردارى خویش اقرار مىکنیم و به تبهکارى خویش معترفیم. براى رضاى توست اگر در اعماق دلمان پشیمان شدهایم و از سر صدق از تو پوزش مىطلبیم.

پس در برابر قصورى که در این ماه در طاعت تو ورزیدهایم، ما را پاداشى ده که به یارى آن بر فضیلت مرغوب دست یابیم و آن اندوختههاى گوناگون را که به آن مشتاق شدهایم بستانیم.

عذر تقصیر ما را در اداى حق خود بپذیر و عمر ما را تا رمضان دیگر دراز کن.

و چون به رمضان دیگر رسیدیم، یاریمان ده تا آن سان که سزاى خداوندى توست عبادتت کنیم و ما را به منزلتى رسان که سزاوار طاعت توست

و به چنان اعمال شایستهاى برگمار که اداى حق تو را در این رمضان و رمضان دیگر، بایسته باشد.

بار خدایا، در این ماه اگر قصد گناه کردهایم، یا مرتکب آن شدهایم،

یا به عمد خطایى از ما سر زده، یا از سر فراموشى ستمى بر خود روا داشتهایم، یا پرده حرمت دیگرى را دریدهایم،

بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما در پرده اغماض فرو پوش و ما را عفو کن و در برابر دیدگان شماتت کنندگان قرار مده

و زبان طاعنان در حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پایان نیافتنى و فضل و کرم نقصان ناپذیر خود به کارى برگمار که خطاهایى را که در این ماه مرتکب شدهایم و تو آن را نپسندیدهاى، از میان ببرد یا فرو پوشد.

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او. ما از سپرى شدن رمضان اندوهگینیم، تو ما را بر اندوه این فراق پاداش خیر ده و این روز عید و روز روزه گشادن را بر ما مبارک گردان.

چنان کن که روز عید از شمار بهترین روزهایى باشد که بر ما گذشته و عفو تو را به سوى ما آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدایا، گناهان آشکار و نهان ما را بیامرز.

اى خداوند، با به پایان رسیدن این ماه ما را از لوث گناه پاک نماى و با رفتنش، از ورطه گناهان برهان

و از نیکبختترین کسانى قرار ده که در آن به عبادت تو پرداختهاند و نصیبشان از همه بیشتر بوده و بیش از همه از آن بهره یافتهاند.

بار خدایا، اگر کسى از بندگان تو، حق این ماه آن چنان که شایسته اوست رعایت کرده و حرمتش نگه داشته و وظایف خود و احکام آن را به جاى آورده و از گناهان پرهیز کرده

و به تو تقرب جسته، آن سان که خشنودى تو نصیبش شده و رحمت تو بر او روى نهاده،

اى خداوند، همانند مزدى که او را مىدهى، از خزانه بىنیازیت به ما نیز ارزانى دار و چند برابر آن از فضل خود عطا فرماى،

که خزاین فضل تو را نقصان نیست،

بلکه همواره در افزایش است، و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو چه بخششى گواراست.

بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و براى ما مزدى بنویس چونان مزد کسى که این ماه را تا روز قیامت روزه داشته و تو را عبادت کرده است.

اى خداوند، ما در روز فطر، روز عید و شادمانى مؤمنان، روز اجتماع مسلمانان به گرد یکدیگر،

از هر گناه که مرتکب شدهایم و از هر کار زشت که ازین پیش از ما سر زده، و از هر خیال بد که در دل خود پنهان داشتهایم، توبه مىکنیم،

توبه کسى که در دل خیال بازگشتش به گناه نیست و بار دیگر به گناه باز نگردد،

توبهاى بىبازگشت، عارى از هر گونه شک و ریب.

بار خدایا، چنین توبهاى را از ما بپذیر و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان.

اى خداوند، روزى ما ساز خوف از عقاب جهنم را و شوق به نعیم بهشت را، تا لذت آنچه را که از تو خواستهایم در یابیم و از اندوه آنچه از آن به تو پناه مىآوریم وارهیم.

اى خداوند، ما را در شمار توبه کنندگانى در آور که محبت خود را به آنان ارزانى داشتهاى و پذیرفتهاى که به طاعت تو باز گردند، اى دادگرترین دادگران.

اى خداوند، از پدران و مادران و همکیشان ما، آنان که دیده از جهان بستهاند و آنان که هنوز جام مرگ ننوشیدهاند، در گذر.

بار خدایا، بر محمد پیامبر ما و خاندان او درود بفرست همچنان که بر ملائکه مقربین خود درود فرستادهاى. و بر او و خاندانش درود بفرست، آن سان که بر پیامبران مرسل خود درود فرستادهاى.

و درود بفرست بر او و خاندانش، آن سان که بندگان صالح خود را درود فرستادهاى، درودى بر تر از درود آنها، اى پروردگار جهانیان.

درودى که برکت آن به ما رسد و سود آن نصیب ما گردد و سبب استجابت دعاى ما شود،

که تو کریمتر کسى هستى که بدو رغبت توان یافت و کارسازترین کسى هستى که بدو توکل توان کرد و تو خود بخشندهترین کسان به سائلان درگاه خود هستى. و أنت على کل شیء قدیر.

دعای امام سجاد در وداع با ماه رمضان

  
  
   1   2      >
پیامهای عمومی ارسال شده
+ دس قضا سپردتم یارک بی وفا بیو بهاربی و بیو ای گل بو خشم بیو ای مو به قربون قدت بشم بیو سیخومو زی صحرا بشیم دوتایی و تک وتینا بشیم بکا جومنه پر گلینی ا بر بگر چادر نقره اینی ا سر سیچه بشیم در ا ایی عالمه و هه بو بکنیم یاس و بی فاطمه دوتایی بشیم طرف چشم بلقیس اوشینیم که ره فرض خولی طواف میان بالینت بکو لاغ لاغ سیچه بشیم در ا ایی عالمه و هه بو بکنیم یاس و بی فاطمه
+ تو می گذری...............من می گذرم تو از من من از دل ... تو می خندی ............من می خندم تو به من من به روزگار تو می گریزی ..............من می گریزم تو از عشق من از خاطره تو می روی ..................من می روم تو از اینجا من از...............اینجا کاش می فهمیدی از اینجا ........تا....... اینجا چقدر فاصله است !!!
+ لره میره دبى! توى رستوران میگه:"ألکباب" کباب میارن براش! میگه:"ألپیاز"پیاز میارن براش! میگه:"ألبرنج" برنج میارن براش! باغرورمیگه: چقدر خوبه آدم عربى بلد بوی! گارسن میگه:اگر مو نبیدم"ألکوفت" هم نیدادنت!
+ تنها گوشه ای از نگاه خدا برای خوشبختی ادمها کافیست، دوستانم را به نگاهش میسپارم.